دسته بندی

لرستان

آشنایی با فرهنگ و هنر و موسیقی لری و بختیاری

اقوام لر همواره یکی از مهمترین اقوام ساکن ایران بوده اند و آنچه تایید کننده این مسئله است حضور تاریخی این قوم در بخش های مختلفی از سرزمین ایران است. برخی تصور می کنند قوم لر جزئی از قوم کرد است، در صورتی که قوم لر به خودی خود شامل اجزا مختلفی است. با اینکه در بخش زبان ممکن است کمی زبان لری خرم آبادی تحت تاثیر زبان کردی قرار گرفته باشد، اما
بیشتر بخوانید