دسته بندی:
مشهد در بخش های  شرقی کشور، یکی از پر گردشگرترین شهر هایی است که در ایران وجود دارد و در تمام ایام سال شاهد حضور خیل عظیمی از مردم و مسافران داخلی و خارجی در مشهد الرضا (ع) هستیم. مشهد یکی از کلان شهرهای کشور است و از گذشته تا بحال تاثیر به سزایی در عرصه های مختلف فرهنگی، دیدنی، اقتصادی، سیاسی و…
بیشتر بخوانید