دسته بندی

مدل‌های افزایش درآمد

جلوگیری از تاخیر و کنسلی رزروها

میزبانی که رزروی را کنسل کند، درآمد کمتری هم بدست می‌آورد. تلخ است ولی باید پذیرفت که اگر به عنوان میزبان رزروی را لغو کنید، خانه شما در جستجوی وبسایت به سختی پیدا خواهد شد. ضمن اینکه کنسلی بیش از حد باعث می‌شود خانه یا اقامتگاه شما از وبسایت شب حذف شود. اگر مطمئن هستید که نمی‌توانید رزروی را بپذیرید، در اسرع وقت آن را لغو کنید. تاریخ‎هایی که…
بیشتر بخوانید