دسته بندی

شب نشینی

آیا تغییرات آب و هوایی می‌تواند باعث افزایش طوفان‌ها و آتش سوزی‌ شود؟

از همان روزهایی که در مدرسه با درسی به نام جغرافیا سر و کله می‌زدیم، می‌دانستیم که تغییرات شدید آب و هوایی و بلایای طبیعی بخشی از زندگی روی زمین است. با همه اینها، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، شدت پدیده‌هایی مانند امواج گرما، خشکسالی و سیل را افزایش می‌دهد. تحقیقات اخیر همچنین به دانشمندان این امکان…
بیشتر بخوانید