دسته بندی

شب نشینی

چند نکته مهم برای سفری ایمن 1

هیچ چیز مثل دزدی یا کلاهبرداری، مسافرت و حال خوشش را خراب نمیکند. حتمآ بارها شنیده ایم یا شاهد آن بوده ایم که چطور حواس پرتی های کوچک، خاطرات ناخوشایندی از سفر برایمان به جا میگذارند. برای چنین اتفاقاتی لازم نیست که حتمآ مسافر شهر یا کشوری خاص باشیم. ناامنی در سفر میتواند توسط رانندگان مسافرکش، راهنمای تورهای ناشناس یا پیشنهادی به ظاهر دوستانه…
بیشتر بخوانید