دسته بندی

شب نشینی

آیا تغییر اقلیم به دلیل چرخه‌های طبیعی گرم و سرد شدن زمین اتفاق می‌افتد؟

تاریخ نشان می‌دهد که آب و هوای زمین همیشه در حال تغییر بوده است. صدها میلیون سال پیش، دمای زمین به شدت پایین آمد و سرتاسر این کره خاکی به انجماد رسید. خزندگان 50 میلیون سال قبل در جایی که امروز با نام قطب شمال می‌شناسیم، مشغول زندگی بودند. و 2 میلیون سال پیش، زمین در عصرهای یخبندان متعددی به سر می‌برد. در آن زمان صفحات یخی، بیشترِ آمریکای شمالی و…
بیشتر بخوانید