دسته بندی

شب نشینی

12 تکنولوژی جدید برای سفر ایمن در زمان کرونا

سفر رفتن در این روزها آداب متفاوتی دارد. همه گیری ویروس کرونا باعث شده تا خطرات زیادی برای ابتلا به این بیماری به ویژه در سفر وجود داشته باشد. همین موضوع مسافران را مجبور کرده تا در کنار ماسک و الکل، انبوهی از وسایل غیرضروری را همراه خود داشته باشند. وسایلی که کمک چندانی به پیشگیری از کرونا نمیکند. در این مقاله به شما چند تکنولوژی مفید…
بیشتر بخوانید