دسته بندی

جذاب کردن اقامتگاه

اقامت با حیوان خانگی، بایدها و نبایدها

دوستي بين انسان و حیواناتِ خانگی از جمله قديمي‌ترين دوستي‌هایی است كه در طول تاریخ وجود داشته است. امروز هم بسیاری از افراد در شهرها و کشورهای مختلف از حیوانات خانگی نگهداری می‌کنند. اما شرایط سفر با حیوانات خانگی چگونه است؟ برای میزبانی از مسافرانی که با حیوان خانگی خود سفر می‌کنند، چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟ ? مسافرانی که با حیوان…
بیشتر بخوانید